*PVN 26- Trách Hận Tình Đời (Thơ) NT Phạm Văn Nhựt (VN)

 

Nhà Thơ Phạm Văn Nhựt

 

 

TRÁCH HẬN TÌNH ĐỜI

 

Nếu biết rằng em sẽ phụ tôi

Thì xưa đâu có ước chung đôi

Để nay mộng vỡ lòng tan nát

Mà trách tình đời bạc tựa vôi .

 

Nếu biết người ta ham phú quý

Thì xưa nào dám tỏ tình si

Người ơi sao lại đem lòng mến

Nguyện ước chung tình lại bỏ đi .

 

Biết đến bao giờ hết lệ mi

Quên đi hình bóng người vu quy

Bởi tim tôi mãi còn hình bóng

Người hỡi làm sao để nhạt phai .

 

Mất em từ đó hồn tôi chết

Hồn có còn chăng cũng hóa khờ

Người đã đi rồi duyên mới dệt

Tôi còn mơ mộng thật ngây thơ .

 

Sài gòn 17/9/2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền