*MMT 7- Khúc Nguyệt Buồn (Thơ) NT May May Trang (VN)

 

Nhà Thơ May May Trang

 

 

 

KHÚC NGUYỆT BUỒN

 

Thổn thức bên song khúc nguyệt cầm

Nghe buồn não nuột bản hòa âm

Cung gieo luyến đọng.. Cung tê tái

Phím nhớ tràn mi.. Phím lặng thầm

Nức nở ngân nga điều chẳng thể

Ai hoài réo rắt gọi tình thâm

Tương tri khuất nẻo...Tương tri rã

Thổn thức sầu vương khúc nguyệt cầm..

 

May May Trang

19/9/2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền