*THTÍM 19- Đợi Nhau (Thơ) TG Thu Tím (VN)

 

Tác Giả Thu Tím

 

 

ĐỢI NHAU!

 

Đợi nhau ta mãi đợi nhau

Cho tròn duyên nợ xanh màu trầu cau

Đợi nhau ta mãi đợi nhau

Hẹn ngày sum họp vui trao mặn nồng

Đợi cây đủ tháng đơm bông

Đậu thành trái ngọt em anh chung nhà

Đợi con trẻ gọi mẹ ba

Vui buồn sướng khổ vỡ òa hai ta

Đợi trăng tròn có Hằng Nga

Vào ngày tháng ấy em là của anh

Tơ hồng Nguyệt Lão đã dành

Đôi ta trọn kiếp kết thành phu thê

 

THU TÍM 18/09/2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền