*TĐ 152- Lệ Đắng (Cảm Họa) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Lệ Đắng

 

(Cảm Họa)

 

Khóc thì nước mắt phải rơi

Sao người lại hỏi ngược, xuôi làm gì

Nhân gian nào có mấy khi

Buồn mà ngồi khóc đưa lì mặt ra

Thế thì đừng hỏi người ta

Vị hương nước mắt ai mà miệng khai

Chính người dòng lệ chảy dài

Vẫn còn chưa hiểu lấy gì thở than

Nhìn người thất vọng, bi quan

Xanh xao, gầy guộc, võ vàng không yên

Là ta cảm nhận ngay liền

Đang mang tâm sự nỗi niềm xót xa

Thấy người tình đã phôi pha

Đắng cay, cay đắng, mặn mà dần tan

Là ta cũng tạm hiểu rằng

Lệ đang ướt đẫm trong tâm từng ngày

Vị nào bằng vị chia hai

Vị nào bằng vị sông dài cách ngăn

Trăm năm trên cõi dương trần

Hỡi ai không trải một lần. Hỡi ai ?

 

Thủy Điền

21-09-2021

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền