*LNL 17- Tháng Chín Và Thu (Thơ) NT Lưu Ngọc Lâm (VN)

 

Nhà Thơ Lưu Ngọc Lâm

 

 

THÁNG CHÍN VÀ THU.

 

Dậu thưa

giăng mắc cánh chuồn

Mùa sen

gói lại nỗi buồn ngày ngâu

Trời xanh

mây trắng ngang đầu

Vàng ươm

sợi nắng đổi mầu sang thu

 

Vít cành

xoài chín đong đu

Bờ tre

kĩu kịt khúc ru ngọt ngào

Khế chua

soi bóng mặt ao

Thị Mầu

trốn mẹ chui rào sang chơi

 

Trầu xanh

che mặt rối bời

Hương cau

quấn quýt ngỏ lời cùng ai

Xuân thì

đâu đợi giêng hai.

Mùa yêu

tháng chín mối mai em về.

 

Nhà mình

vốn gốc chân quê

Nên duyên

chồng vợ...

phu thê

trọn đời.

 

12/9/2021.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền