*NL 22- Rượu Chiều Lữ Thứ (Thơ) NT Nguyên Lạc (USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

RƯỢU CHIỀU LỮ THỨ

.

Tay nâng chén rượu chiều rơi

Mời ai cạn chén kiếp đời lưu vong?

Mời em nhan sắc huyễn mong

Mời tôi tan mộng trăm năm nỗi sầu!

Hồ trường biết rót về đâu?

Về đâu rồi cũng một màu tàn phai!

Uống đi! Cạn chén đắng cay

Xé câu thơ cổ thả bay lũng chiều

Tà huy bóng đổ hắt hiu

Hồ trường độc ẩm nghiêng xiêu đất trời!

Sao không say hở tôi ơi?

Tỉnh chi? Sầu với cỏ cây... Hồ trường!

Về đâu ta rót hồ trường?

Bạn bè luân lạc muôn phương!

Tha hương ai người tri kỷ?

Cùng ta ngất khúc hồ trường

"Trời Nam nghìn dặm thẳm, non nước một màu sương

Trai trẻ bao lăm mà đầu bạc, trăm năm thân thế bóng tà dương.

Vỗ gươm mà hát, nghiêng bầu mà hỏi,

trời đất mang mang ai người tri kỷ,

lại đây cùng ta cạn một Hồ trường." [*]

Hồ trường độc ẩm hồ trường

Nghìn trùng thăm thẳm quê hương!

Xa kia tà dương mắt đỏ

Cố nhân sương khói vấn vương!

………

 [*] Hồ Trường - Nguyễn Bá Trác

 

 

Nguên Lạc

Nguyên Lạc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền