*TTT 39- Tình Em Trên Vạn Nẻo Đời (Thơ) NT Trang Thiên Thu (VN)

 

Nhà Thơ Trang Thiên Thu

 

 

TÌNH EM

---------TRÊN VẠN NẺO ĐỜI

 

Em dấu tình... Vào lá cuối thu.

Giọt sương ngủ ru êm mềm mại

Dấu vào đêm nụ hôn xa ngái.

Nhờ thời gian trững lại vài giây.

.

Em dấu tình... Vào bụi chùm ngây.

Quấn lấy anh cho đầy nỗi nhớ.

Dấu một khắt sai theo nhịp thở.

Đợi đông về than thở mè nheo.

.

Em dấu tình... Vào bụi dây leo.

Để hấp thụ tinh hoa trời đất.

Em chẳng sợ tình mình biến mất.

Vì bốn mùa mình lẫn trong nhau.

.

Em dấu tình... Vào trước hay sau.

Cũng đủ màu... Tím Xanh Vàng Đỏ.

Tím... đợi chờ dù không ở đó.

Xanh Đỏ Vàng... em bỏ vào đêm.

.

Em dấu em vào giấc ngủ êm.

Dấu anh vào ngàn đêm yên ả.

Em dấu tình lạc theo các ngả.

Vạn nẻo đời... Như đã thấy nhau..!

 

Trang thienthu

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền