*TNK 12- Nét Quê (Thơ) NT Trương Ngọc Khoan (VN)

 

Nhà Thơ Trương Ngọc Khoan

 

 

NÉT QUÊ

 

Chịu khó mần ăn chẳng dám lười

Thâu đêm suốt sáng đủ ba mươi

Thương chàng lưới cá ưa rên rỉ

Mến bác trồng rau thích mỉm cười

Ghé ruộng nhìn mưa rơi trắng xóa

Thăm đồng ngắm lúa trổ xanh tươi

Đầu nguồn nước chảy phù sa đắp

Đất cát phì nhiêu trọn vẹn mười

 

(Trương Ngọckhoan, 9/9/2021)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền