*TĐ 162- Ngày Em Về (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Ngày Em Về

 

Ngày em về cũng vào mùa lúa chín

Hương gạo đồng trải kín khắp đồi thôn

Chân bước đi nửa chầm chậm, nửa dồn

Nửa vui sướng, nửa phập phòng trong dạ

 

Quê hương ơi! Sao đổi thay nhiều quá

Cảnh và người xa lạ biết là bao

Mấy đứa em nay lớn tợ như sào

Mẹ cũng thế mới hôm nào ... già yếu

 

Cha cũng thế đầu xanh giờ bạc phếu

Mái tranh nghèo dưới liễu cũng xác xơ

Người bạn xưa cũng đã bỏ bến bờ

Chỉ còn lại con đò buồn hiu hắt

 

Ngày em về, Ôi! Sao nhiều mất mát

Cảnh và người tan tác một màu tang.

 

Thủy Điền

05-10-2021

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền