*THTH 12- Em, Mùa Đông Buốt Giá (Thơ) NT Thạch Thảo (VN)

 

Nhà Thơ Thạch Thảo

 

 

EM , MÙA ĐÔNG BUỐT GIÁ ..

 

Heo may đã về bên hiên nhà ban sớm

Khung cửa gió lùa nghe lạnh buốt tim côi

Người chắc bận với vùng trời …nắng ấm

Ta lạc loài cùng cõi nhớ …chơi vơi..

 

Có phải em , mùa đông trên cây bàng lá đỏ!?

Thả ước mơ đầy theo từng chiếc lá bay

Đời rất rộng , niềm vui như cơn gió

Bàn tay gầy chẳng nắm được …dài lâu..

 

Heo may lạnh hay cõi lòng đang lạnh?

Vòng tay ôm những huyễn mộng ..nhạt nhoà

Môi đắng đót uống từng ly cay đắng

Hồn đọa đày nghe bão tố …phong ba..

 

Nụ cười đó có phải là em , mùa đông buốt giá!?

Tiếng nói ngọt ngào rót mật vào tai ai?

Nhưng nước mắt khóc riêng mình …một cõi

Heo may đã về , là em đó …mùa đông..

 

Thạch Thảo

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền