*TĐ 166- Giã Từ Mộng Mơ (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Giã Biệt Tình; Thơ

 

Kể từ nay, em thôi làm thơ nữa

Xếp bút nghiêng và tự hứa với lòng

Đời thiếu anh. Hỏi còn nghĩa gì không?

Dòng chữ ấy đã theo dòng nước chảy

 

Những lời thơ xuất hồn thời con gái

Viết trao người nào có ngại gì đâu

Bao yêu thương em ghép lại thành câu

Thế mà nở để ưu sầu chồng chất

 

Giã biệt anh, người mà em yêu nhất

Giã biệt tình, nước mắt đổ, tuôn rơi

Giã từ thơ, ta xin hứa một lời

Thôi, xếp bút, cho đời quên tất cả.

 

Thủy Điền

17-10-2020

 

Giã Từ Mộng Mơ

 

Ngày nầy, năm ấy viết bài thơ

Kể chuyện em tôi tuổi học trò

Tuổi yêu khi mới vừa hé nụ

Nhưng bỗng đông về hoa xác xơ

 

Tháng nầy năm ngoái viết bài thơ

Tội lắm em tôi tuổi đợi chờ

Thương người trút cả dòng tâm sự

Thế mà người ấy vẫn làm ngơ

 

Bài thơ còn đậm, mực chưa mờ

Đọc lại mà thương tuổi dại khờ

Mười sáu trăng tròn đang tuổi yêu

Hận tình xếp bút giã .. mộng mơ.

 

Thủy Điền

17-10-2021

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền