*TLH 10- Gửi Người Tôi Yêu (Thơ) NT Tím Lan Hoa (VN)

 

Nhà Thơ Tím Lan Hoa

 

 

GỬI NGƯỜI TÔI YÊU .

 

( Bài hoạ)

 

Vẹn nguyên trong trái tim hồng

Tình ai muôn thuở hoài đong chẳng mòn

Khắc lòng hai chữ sắt son

Thề xưa kê gối giấc tròn mộng hoa

Nẻo đời dẫu lắm phong ba

Vẫn anh trọn kiếp mãi là trong em

Xa lâu khiến mắt lệ nhèm

Lục tung kỷ niệm tìm xem dáng người

Và đây nét vẽ môi cười

Nhắc anh chín nhớ thương mười nhé yêu

Còn loang sắc tím mỗi chiều

Sương pha mái tóc chỉ điều nào phai

Gìn câu ước hẹn trúc mai

Chờ anh năm tháng dẫu dài lối thương

Còn trong ta nỗi vấn vương

Đừng đan tay xẻ nguyệt hường đêm nay.

 

TLH 20/10/2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền