*NL 25- Rượu Mời (Thơ) NT Nguyên Lạc (USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

RƯỢU MỜI

.

Bạn ở xa và ta cũng xa

Rót về tây rót thế nào ta?

Thì cứ rót như từng đã rót

Rót lòng quê sớm lẫn chiều tà

.

Ta ở phố này bạn phố kia

Hai nơi đất khách một quê nhà

Nâng ly mời bạn ta cùng uống

Cùng uống đắng cay nỗi sơn hà!

.

Uống đi! Ta uống quên trần thế

Trần thế phù trầm vốn khổ đau

Uống thôi! Tình ở trong lòng chén

Say thôi! Đừng nhớ cuộc ba đào!

.

Quên đi! Đừng nhớ cuộc bể dâu

Bao năm rồi đó vết thương nào

Lời thề ngày cũ theo năm tháng

Cùng nỗi phôi pha sương trắng màu

.

Nguyên Lạc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền