*NL 26- Chỉ Tại Chiều Thu (Thơ) NT Nguyên Lạc (USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

CHỈ TẠI CHIỀU THU

*

Chỉ nhạt nhòa nghiêng nắng

Sao se sắt chiều tà?

Chỉ là một chiếc lá

Sao nỗi niềm trong ta?

Chỉ là một chiếc lá

Dĩ nhiên... chuyển mùa qua

Chỉ là một nỗi nhớ

Có gì đâu xót xa?

*

Chiếc lá nào vương tóc?

Nhan sắc nào lìa xa?

Môi thu nào hương quế?

Mùa thu nào thiết tha?

 

Đời bạo cuồng lốc xoáy

Chim thiên di người là

Tình mong manh sương khói?

Thời gian màu phôi pha

*

Ngàn năm đời vẫn thế

Biệt li ai không sầu?

Ngàn năm thu vẫn thế

Tiếng thu gọi nhớ nhau

 

Bao năm rồi vẫn thế

Từ ngày cuộc ly tao

Tha hương đời vẫn thế

Thu về nhạc thơ đau!

*

Chiều thu hồn cô lữ

Sầu theo tiếng lá ru

Trăm năm dài có đủ?

Quên cuộc tình phù du!

 

"Chỉ là một chiếc lá

Sao thấy cả mùa thu"? (*)

Chỉ sợi chiều rất mảnh

Sao ngất sầu thiên thu?

............

̣(*) Mượn ý thơ cổ

.

Nguyên Lạc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền