*TĐ 170- Đêm Giã Từ Nhau (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Đêm Giã Từ Nhau 

 

Đêm sắp tàn, ngoài hiên trăng sắp lặn

Uống đi anh! Đừng mang nặng nỗi đau

Thời gian mình cũng còn chẳng bao lâu

Đừng lưu luyến, hãy cùng nhau anh nhé

 

Uống đi anh! Dẫu đời muôn lối rẽ

Em vẫn là cô bé của lòng anh

Uống đi anh! Hãy chúc những mộng lành

Đêm sắp cạn, trăng thanh tan dần nửa

 

Uống đi anh! Ta cùng nhau nguyện hứa

Tình chúng mình hai đứa vẫn bền lâu

Uống đi anh! Đừng để lệ tuôn trào

Hãy nâng cốc, rượu đào đang chờ đợi

 

Uống đi anh! Rồi mai xa vời vợi

Biết bao giờ mình mới được gặp nhau

Uống đi anh! Cho má thắm, môi đào

Ta nâng cốc, tiễn chào lần sau cuối

 

Uống đi anh! Đừng ưu sầu, buồn tủi

Trăng sắp tàn, Hằng- Cuội sắp lìa xa.

 

Thủy Điền

30-10-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền