*NHL 44- Khe Khẽ Hạt Tình Rơi (Thơ) NT Nguyễn Hồng Linh (GER)

 

Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh

 

 

KHE KHẼ HẠT TÌNH RƠI

 

Chiều về buông hạt nắng

Áo trắng đã hoá vàng!

Lang thang miền ký ức

Day dứt tiếng Thu sang

 

Khẽ khàng ai bước nhẹ

Khe khẽ hạt tình rơi

Sóng cời đêm vụng dại

Tìm mãi một lời yêu

 

Nhớ nhiều miền tình tự

Tố nữ mộng dưới hoa

Dấu ngà môi mắt biếc

Thao thiết một chân tình

 

Bóng hình ai quyến luyến

Tóc huyền buông lả lơi

Bên đời nghe cỏ hát

Khao khát giấc mơ hiền.

 

Stuttgart, 06/11/2021

Nguyễn Hồng Linh

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền