*NL 29- Vô Đề (Thơ) NT Nguyên Lạc (USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

VÔ ĐỀ

.

1.

Thương biết mấy huyền nhung dài mây tóc

Sáng xuân hồng tha thướt áo hoa bay

Mắt em liếc khiến nhân gian chết điếng

Phúc phần ta hay là một thiên tai?

.

2.

Chiều thu phong lòng ta thương biết mấy

Nhu mì em và thuở ấy sao quên?

Góc phố xưa ta vội vàng hôn lén

Nên một đời nhớ mãi cái không tên!

.

3.

Trăm năm dâu bể điêu tàn

Ngàn năm mây trắng trên ngàn vẫn bay

Chuông chiều tám sải gọi ai?

Giật mình lữ thứ thở dài hư không!

.

Nguyên Lạc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền