*NS 18- Mình Tôi Rồi Lại Mình Tôi (Thơ) NT Nguyễn Sơn (VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Sơn

 

 

MÌNH TÔI RỒI LẠI MÌNH TÔI

 

Tôi ôm ngày tháng hợt hời

Ươm hoài niệm dẫu tận nơi cuối trời

Cam tâm đánh đổi nửa đời

Nỗi niềm cục cựa chưa rời khỏi đêm

Lục tung ký ức ngồi xem

Để rồi lặng lẽ chết trên miền sầu

Ghép từng mảnh nhỏ trước sau

Gió lành lạnh xát vết đau vô hình

Đoạn trường trong cõi u minh

Chút tàn tro ngụi chen thinh lặng nào

Hành trang đầy những xanh xao

Dăm hy vọng vỡ cấu cào chẳng buông

Chân trần dẫm đủ nỗi buồn

Ngấm ngầm dai dẳng mãi luồn ngày sang

Tóc ươm nửa gánh nắng loang

Chỉ mong giũ bụi phủ phàng cạnh bên

Đêm như muôn thuở đã quen

Sương như nhắc chuyện chẳng quên một thời

Mình tôi rồi lại mình tôi

Cõng đêm tàn tạ, gánh trôi lạc nào.

 

15/11/2021

Sơn Nguyễn.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền