*NHL 45- Xa Anh Mùa Đông (Thơ) NT Nguyễn Hồng Linh (GER)

 

Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh

 

 

XA ANH MÙA ĐÔNG

 

Mênh mông mênh mông

Xa anh mùa Đông

Phai nhạt đoá hồng

Hoa đã tàn bông

 

Người còn nhớ trông

Liêu xiêu liêu xiêu

Nghiêng ngả đường chiều

Đời có bao nhiêu

 

Mơ ước vạn điều

Góc đời cô liêu

Đa mang đa mang

Phiến âm lỡ làng

 

Duyên phận trái ngang

Tìm nhau muộn màng

Trái sầu thở than

Long đong long đong

 

Phôi pha phận hồng

Ôi! Tiếng tơ lòng

Người có buồn không?

Tình vừa sang sông...

 

Nguyễn Hồng Linh

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền