*NL 30- Bến Gành Hào Thơ (NT) Nguyên Lạc (USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

BẾN GÀNH HÀO

.

1.

Đêm lưu xứ vọng bài ca vọng cổ

"Dạ Cổ Hoài Lang" nức nở tiếng đàn cò

Dải vàng lụa bến Gành Hào trăng đó

Lời hát mềm sóng vỗ động bờ mơ!

Đêm lưu xứ tiếng muôn trùng than thở

Nhức nhối tim thổn thức tiếng đàn cò

Tôi nhớ lắm khúc "nhớ chàng" đêm nọ

Đã bao năm rồi vẫn mãi không thôi

Làm cách chi quên được người ơi!

Chỉ tôi cách để tôi thôi nhớ?

Đêm xưa đó bến Gành Hào trăng tỏ

Khúc tình sầu "Dạ cổ hoài lang"

Khúc đoạn trường khóc cuộc li tan

Khúc "tình xa" cho kẻ lên đường

Sâu tiềm thức... làm sao mà quên được?

.

2.

Đêm lưu xứ tiếng muôn trùng sướt mướt

Vọng khúc nguyệt cầm... tôi nhớ tiếng đàn cò

Tôi nhớ lắm bến Gành Hào đêm đó

Tiếng đàn cò hòa quyện khúc "Dạ cổ hoài lang"!

"Đường dầu xa ong bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tào khang

Vọng phu vọng luống trông tin chàng

Lòng xin chớ phụ phàng" [*]

Hò liu cống liu xê xạng

Xư xáng xề liu cống hò xang

Tiếng đàn cò. khúc "Dạ cổ hoài lang"!

Đêm Gành Hào sông dải lụa trăng vàng

Bao năm rồi đó hồn lữ khách

Tiếng đàn cò. khúc tiễn biệt... y nguyên!

.............

[*] Lời bài hát Dạ Cổ Hoài Lang - Cao Văn Lầu

.

Nguyên Lạc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền