*MPP 14- Mộng Ước (Thơ) NT Mỹ Phượng Phạm (VN)

 

Nhà Thơ Mỹ Phượng Phạm

 

 

MỘNG ƯỚC

 

Trời hoàng hôn..chút nắng chiều rơi nhạt

Lá cuối mùa rời rạc cũng bay đi

Trong tim tôi níu giữ lại những gì

Còn hay hết đêm về mênh mang nhớ

Thu chưa qua đông vừa về chạm ngõ

Lời thơ buồn vàn võ những hoài mong

Nhớ hay không luôn ngự ở trong lòng

Giao mùa rồi anh nơi đó thấy không?

Có buốt giá cõi lòng đêm thao thức

Những suy tư có làm tim day dứt

Khi dư hương lẩn khuất giữa canh trường

Thu theo người dang dở cả mùa thương

Khung trời cũ vầng dương giờ tắt lịm

Khơi tro tàn tìm gì trong kỷ niệm

Thầm dối lòng ước nguyện vẫn còn đây

Mây của trời sẽ cùng gió xa bay

Đường nhân thế lạc loài đôi chân nhỏ

Dấu hài xưa ẩn mình trong lớp cỏ

Như nhắc người còn đó một thời yêu

Khu vườn tình giờ hoang phế cô liêu

Cây cằn cỗi tiêu điều trong buốt giá

Cành run rẩy luyến thương từng xác lá

Gió trở mùa chia ngã mộng ngày xanh

Tiếc thu tàn hay tiếc nuối tình anh...

 

Mỹ Phượng

23/11/2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền