*NL 32- Có Gì Đâu (Thơ) Nguyên Lạc (USA)

 

Nguyên Lạc

 

 

CÓ GÌ ĐÂU

.

1.

Có gì đâu chỉ là chiếc lá

Úa vàng chao nhè nhẹ gió lay

Sao se sắt hồn người xa xứ

Ôi thì ra thu đến không hay!

.

Có gì đâu nhung huyền tóc rối

Ôm gầy vai chiều hoa nắng rơi

Em áo lụa biếc màu hoa cúc

Hồng đôi môi chết ngất tim người

.

Có gì đâu mà nhớ tôi ơi

Tình đã đến đã đi sao biết?

Nhớ làm chi những lời vĩnh biệt?

Nhớ làm chi hương ngải môi ai?

.

Có gì đâu vàng lá thở dài

Có gì đâu thu phong tức tưởi

Nhớ làm chi buồn lòng cô lữ

Có gì đâu dĩ vãng đã xa

2.

Có gì đâu chỉ là tiếng lá

Sao trong tôi động cả ngàn thu

Có gì đâu tím chiều phong lữ

Hồn tha hương mờ phủ sương mù

.

Cố nhân ơi chiều thu lữ thứ

Nhớ vườn xưa son đỏ môi hương

Thời đã qua ai người níu được?

Sao thu về vẫn nỗi thê lương

Tình đã qua làm sao giữ được?

Thu về chi ru khúc đoạn trường

.

Thu về chi vỡ bung ngăn nhớ

Bay mùi hương một thuở đam mê

Còn gì đâu rã rời phế phủ

Còn gì đâu bạc tóc não nề!

.

Nguyên Lạc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền