*PVN 32- Xót Xa Tình Buồn (Thơ) Phạm Văn Nhựt (VN)

 

Phạm Văn Nhựt

 

 

XÓT XA TÌNH BUỒN

 

Đêm nằm nhớ bạn tình xa

Châu rơi ướt gối người ta hiểu lòng ?

Em giờ đã chọn bến trong

Sống trong hạnh phúc như mong ước nàng.

Chỉ tôi đau khổ tình tan

Đêm nằm cứ nhớ bóng nàng không nguôi

Cố quên ,càng cố chôn vùi

Tim đau , dạ thắt mà người biết đâu .

Cái ngày em bước qua cầu

Làm dâu xa xứ bỏ câu hẹn thề

Lòng tôi buồn đến tái tê

Giả vui mà tiễn em về xứ xa .

Em qua nước mắt tôi nhòa

Chồng em dìu bước dáng ngà lên xe

Yêu em hạnh phúc ai dè

Nửa chừng tan vỡ lòng nghe xót buồn .

Hết rồi ước hẹn sang xuân

Duyên tròn hai đứa giờ tuôn lệ sầu

Giờ đây tình nghĩa gì đâu

Từ nay kẻ lạ mơ giàu quên tôi .

Đoạn đành chi thế người ơi !

Thề yêu rồi lại đổi lời sang ngang

Cho tôi ôm giấc mộng tàn

Dễ đâu quên lãng bóng nàng trong tim ..!

 

Sai gòn 5/12/2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền