*HV 17- Xuân ... (Thơ) Hồng Vân (VN)

 

Hồng Vân

 

 

XUÂN...

 

Xuân nầy buồn lắm phải không Xuân?

Xuân, cảnh Covi...chẳng đón mừng...

Xuân, hỡi...chia ly...dòng lệ mặn

Xuân, ơi!...tử biệt...tiếng lòng rưng...

Xuân, chờ mấy lúc tai ương đến...

Xuân, đợi bao lâu biến cố dừng...?

Xuân, đã mất rồi thời nhộn nhịp

Xuân, đâu còn nữa...thuở tưng bừng...

 

Bạc Liêu Đêm 12/12/2021

Hồng Vân

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền