*THNLÊ 17- Một Thoáng Trăng Quê (Thơ) NT Thưởng Nguyệt Lê USA

 

Thưởng Nguyệt Lê

 

 

MỘT THOÁNG TRĂNG QUÊ

 

Đâu rồi Vỹ Dạ cảnh trăng quê

Chốn cũ ngày xưa lạc lối về

Mấy độ chờ ai hò “Mái đẩy”

Bao phen đợi mãi hát “Xàng Xê”

Tôi người viễn xứ hồn se lạnh

Ai bạn tri âm buổi hẹn thề

Bóng nguyệt sau đồi đêm lặng lẽ

Khuya tràn giấc mộng vẫn còn mê./.

 

Tiếp vận

 

MỘT CHỐN ĐI VỀ

 

Khuya tràn giấc mộng vẫn còn mê

Nhớ mãi tình ai thuở hẹn thề

Thao thức bao đêm hồn lắng vọng

Đò chiều Bến Ngự sóng Xàng xê

Thuyền xuôi Vỹ Dạ trăng thêm toả

Ngược bến Văn Lâu gió thổi về

Một thoáng buồn vui rồi vắng lặng

Đâu rồi cảnh cũ chốn làng quê./.

 

Virginia Beach USA Dec 8.2021.

Thưởng Nguyệt Lê.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền