*NHL 47- Giấu Gì ...? (Thơ) Nguyễn Hồng Linh (GER)

 

Nguyễn Hồng Linh

 

 

GIẤU GÌ...?

 

Giấu gì… ánh mắt gợi tình

Nụ hôn nồng thắm bóng hình ngày xanh

Em giấu khát nhớ vào anh

Giấu miền rạo rực dỗ dành đêm thâu

Giấu gì… cho vợi tình sâu

Có, không, được, mất nỗi sầu ai hay

Giấu tình theo gió thoảng bay

Khúc yêu em viết gửi mây đến chàng

Giấu gì… tiếng vọng thở than

Mùa rơi nức nở xốn xang nửa đời

Giấu đêm trổ nhánh Xuân ngời

Tròng trành giấc mộng chơi vơi đôi bờ

Chưa giấu lệ đã hoen mờ

Nghìn trùng cách trở hồn thơ úa màu

Em giấu tình đã nát nhàu

Đường trần nghiêng ngả niềm đau giăng đầy…

 

Stuttgart, 17/12/2021

Nguyễn Hồng Linh

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền