*NXS 1- Trung Thành (Thơ) Nguyễn Xuân Sáng (VN)

 

Nguyễn Xuân Sáng

 

 

Trung Thành

 

Tự dưng ngẫm nghĩ viết đôi lời

Cuộc đời của bạn với của tôi

Nếm trải vui buồn đâu nhớ hết

Đắng ngọt bại thành -muốn tắt hơi

Hưng Thịnh người người chen chân đến

Thất thế bạn thân hữu đâu rồi

Người tình dứt áo không quay lại

Đời cay như ớt bạc như vôi

Ngoảnh đi ngoảnh lại sao chỉ thấy

Cái bóng trung thành của ta thôi !!

 

 

28/12/2020-Xuân -Sáng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền