*TĐ 1- Ẩn Khuất (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

 

Ẩn Khuất

 

Người lính Tiểu Đoàn 52 thuộc Liên Đoàn 3 Biệt Động Quân

 

Cứ mỗi đầu xuân lại nhớ cha

Nhớ người từng đã, đã sinh ta

Bao nhiêu ký ức, bao kỷ niệm

Giờ người còn sống, đã ra ma ?

 

Năm mươi năm chằn, thời gian quá ... !

Vẫn nhớ tình xưa, thuở mặn mà

Chiều ngồi vuốt tóc, cha thường bảo

Chiến tranh còn, cha phải ... cách xa

 

Tuổi xuân ngày ấy còn non dạ

Có biết gì đâu chuyện nước, nhà

Cha đi, cha ở, cha biền biệt

Cũng thế, ngày qua, ta vẫn ta

 

Rồi một sáng, con chim buồn khóc bạn

Mẹ tôi ngồi choáng váng trước hàng ba

Khi hung tin người mang đến tận nhà

Cha đã mất .... giữa chiều tà ... xứ lạ

 

Mẹ tôi khóc, tôi cũng òa theo khóc

Những giọt ngà lăn lóc mãi không ngưng

Giờ lớn khôn mới hiểu nỗi đoạn trường

Yêu mẹ lắm, nửa ... thương đành chia cách

 

Tôi cũng thế, nỗi đau nầy chẳng khác 

Nỗi u buồn ẩn khuất đến thiên thu.

 

Thủy Điền

01-01-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền