*KT 1- Trôi (Thơ) Kiều Trang (VN)

 

Kiều Ngân

 

 

TRÔI

 

Ngày trôi ...

về chốn hư vô

Hoa trôi...

dòng chảy...

mặt hồ mênh mông

Trăng trôi...

trên đỉnh non bồng

Ta bên triền dốc

... tơ lòng

...còn vương

Đêm trôi...

về phía vô thường

Âm thừa sót lại

miên trường...

...canh thâu

Nhớ thương...

trôi phía ưu sầu...

Ta trôi...

góc bể ...

tìm đâu phận mình...

 

Kiều Trang

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền