*TTN 2- Em Về Xanh Mơ (Thơ) Tống Thu Ngân (USA)

 

Tống Thu Ngân 

 

 

EM VỀ XANH MƠ

 

 

Em về xanh mơ

Hai bên ruộng lúa

Đang trổ đòng đòng

Cổng nhà đầy bông

 

Em về qua ngõ

Bông bụp hai hàng

Hoàng anh rực vàng

Bên giàn thiên lý

 

Bao nhiêu tình ý

Bên giậu mồng tơi

Nói cười lã lơi

Cô nàng bông giấy

 

Tím, cam, vàng, đỏ

Rợp cả trời chiều

Ơi thật đáng yêu

Cành lan tim tím

 

Em về xanh mơ

Qua ngõ ai chờ

Vàng ươm khế chín

Đang rụng bên thềm

 

Em về xanh mơ

Dòng sông lửng lờ

Chảy quanh cát mịn

Dệt mấy đường tơ...

 

Tống Thu Ngân@All Rights Reserved-June 06, 2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền