*TĐ 4- Mình Huề Nhá Em (Thơ Họa) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Mình Huề Nhá Em

 

(Thơ họa)

 

Ghét anh thì ghét, ..... đừng nhiều

Mai mà còn kẻ sớm, chiều kề bên

Ghét anh thì ghét, chớ quên

Đêm về, trăng sáng mình ên cô phòng

Ghét anh thì ghét, .. đừng buồn

Không ai an ủi, lệ tuôn đôi chiều

Ghét anh thì ghét, .. vẫn yêu

Mưa rồi lại nắng ta dìu nhau đi

 

Thôi thì, hờn ghét làm chi

Huề nhau em nhé. Hỡi nầy nàng yêu

Có thương, có mến, có chìu

Cuộc đời mới thấy những điều lạ hay

Ghét chi cho xác thêm gầy

Cho tâm thêm khổ, tàn phai xuân thì

Ghét chi, hỡi được những gì ?

Hãy thương nhau nhé, cho ngày thêm vui.

 

Thủy Điền

16-01-2022

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền