*LNT 3- Xuân Viễn Xứ (Thơ) Lê Nguyệt Thưởng (USA)

 

 Lê Nguyệt Thưởng

 

 

XUÂN VIỄN XỨ...........

 

Thắm thoát nàng Xuân cũng vừa tới

Thiếu Mai…Đào..thiếu tiếng quê tôi

Xuân nơi nầy không có áo mới

Tuyết rơi đầy lạnh cả bờ môi.

 

Nơi viễn xứ Xuân đầy lạnh giá

Vọng quê nhà mà dạ xót xa

Bất chợt thấy lòng đà nuối tiếc

Nhớ chiều Xuân tạm biệt quê nhà.

 

Thương một thuở Xuân đầy thơ mộng

Xuân thuở nào còn để nhớ mong

Xuân yêu thương tình đầy quê Mẹ

Xuân xứ người quạnh quẽ chờ trông

 

Nơi xứ Mẹ Xuân hồng sắc thắm

Ở xứ người Xuân lại lặng câm

Xuân với ta âm thầm lặng lẽ

Bao năm rồi xuân chẳng đếm thăm .

 

Virginia Beach Feb/1 / 2022

Thơ: Thưởng Nguyệt Lê.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền