*TPHÍ 1- Ngày Xuân (Thơ Họa) Tài Phí (VN)

 

Tài Phí

 

 

NGÀY XUÂN

 

(Thơ họa )

 

Rực rỡ ngày xuân nắng ửng hồng

Tơ đàn thắm thiết vọng non sông

Hiền nhân tín nghĩa tô câu đượm

Quân tử tình chung tạc chữ nồng

Trước cửa đào mai hoan hỉ ngóng

Sau vườn trúc liễu rộn ràng trông

Dập dìu mặc khách thi nhân đến

Vẳng tiếng thơ ru khúc nhạc đồng

 

Tài Phí : 17/2/2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền