*KT 2- Tết (Thơ Họa) Kiều Trang (VN)

 

Kiều Trang

 

 

TẾT

 

Thơ Họa

 

Tết về rộn rã khắp gần xa

Tết chở mùa vui đến mọi nhà

Tết đượm Xuân nồng thơm cỏ lá

Tết cài nụ thắm rực màu hoa

Tết êm những tiếng cười thơ dại

Tết đẹp ngàn câu chúc trẻ già

Tết thỏa sum vầy bao kẻ đợi

Tết tràn hạnh phúc cõi lòng ta.

 

Tết tràn hạnh phúc cõi lòng ta

Tết đón nàng xuân én liệng sà

Tết rực Mai Đào tươi phố xá

Tết nồng Cúc Huệ thắm lời ca

Tết mong xã tắc luôn phồn thịnh

Tết nguyện giang sơn được thái hòa

Tết ước muôn người thêm lộc thọ

Tết cầu khổ ải sẽ lùi xa.

 

Kiều Trang 

05-Jan-2022

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền