*NTN 3- Nếu Mai Nầy (Thơ) NT Nguyễn Thị Nguyệt (VN)

 

Nguyễn Thị Nguyệt

 

 

NẾU MAI NÀY

 

Nếu mai này anh vẫn mãi bên em

Cây nảy lộc mình đan kèm chăm sóc

Dẫu vất vả hai ta không còn nhọc

Thì làm sao mà phải khóc mệt đầu

 

Nếu mai này anh có đi những đâu

Em sẽ nguyện làm cây cầu vững nhé

Cho anh bước trên đường đời mạnh mẽ

Có nhau rồi hãy vui vẻ lên anh

 

Nếu mai này lá không còn màu xanh

Thì em vẫn trao ngọt lành thùy mị

Niềm hạnh phúc có bạn đời tri kỷ

Thì đâu còn là dầu dĩ đúng không

 

Nguyễn Thị Nguyệt

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền