*MTT 5- Mười Thương (Thơ) NT Mai Trang Tôn (VN)

 

Mai Trang Tôn

 

 

MƯỜI THƯƠNG 

 

Một thương tóc ngắn ngang vai

Hai thương duyên dáng áo dài thướt tha

Ba thương tính nết thật thà

Nói gì nghe đó người ta bảo khờ

Bốn thương ra ngẩn vào ngơ

Tìm câu ghép chữ thẩn thờ tâm cang

Năm thương luôn nhớ tới chàng

Những chiều mưa đổ miên man chất chồng

Sáu thương rất thích long nhong

Khắp vùng đất nước thỏa lòng ước ao

Bảy thương không mấy ngọt ngào

Tình tình ngay thẳng nên hao bạn bè

Tám thương giọng nói dễ nghe

Chín thương giản dị hoa hòe phải thua

Mười thương thích nói bông đùa

Trọng tình trọng nghĩa dẫu chua chát lòng.

 

Sg 28/1/2022

Maitrang Ton

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền