*KDM 1- Xuân Biệt (Thơ) Kim Di Mi (VN)

 

Kim Di Mi

 

 

Xuân biệt

 

Tết chưa qua đến mồng năm

Chiều lên mồng bốn đã thăm thẳm buồn

Mai vừa trắng tựa mây nguồn

The the cánh đã như tuôn lệ từ

Áo điều nếp vẫn hồ như

Khuy cài bấm khít tình thư thất thần

Trước hiên con bấc gió ngần

Sẽ se trên giậu cúc tần lá mưa

Hút hun ngõ phố lưa thưa

Tha hương về mới hôm xưa rộn ràng

Gói thương phong nhớ vội vàng

Giã người tựa cửa trễ tràng lìa tay

Đôi hè phố đẫm hơi may

Dấu rêu xanh đã lên ngày từ li

Về là để lại ra đi

Tết sau đợi phía xanh rì cỏ đau

 

4.2.22.#lbkim

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền