*VH 3- Xuân Tự Cường (Thơ) NT Vĩnh Hoàng (VN)

 

Nhà Thơ Vĩnh Hoàng

 

 

 XUÂN TỰ CƯỜNG

              Con Cọp 2022

 

  E ấp trong sương thắm nụ đào

Mở toang cánh cửa nắng xôn xao

Trâu đi ngoảnh cổ nhìn lưu luyến

Cọp đến vươn minh nhảy bước cao

Dũng khí một thời vang bóng cả

Uy danh muôn thuở nhớ ngàn sau

Đã từng mang tiếng oai hùng đấy

Xin chớ mượn danh cái thuở nào ./.

 

                     Vĩnh Hoàng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền