*TMN 4- Cổ Độ (Thơ) NT Trần Mai Ngân (VN)

 

Nhà Thơ Trần Mai Ngân

 

 

CỔ ĐỘ

 

Hư hao về cổ độ

Tìm lại hình hài tôi

Trải lòng xưa tuế nguyệt

Dẫu đời bạc như vôi !

 

Khách lữ hành si ngây

Dáng hoa hình vô lượng

Vẫn hết ý hết lòng

Tình con sóng bềnh bồng ...

 

Biết hư vô hoài mong

Đá mòn bên bến sông

Vạn nghìn năm tuyệt vọng

Sinh tử cũng một dòng

 

Cổ độ thôi tôi về

Trên đầu vòng nguyệt quế

Lỡ thủy chung câu thề

Nên chìm bến sông mê !

 

Lỡ thủy chung câu thề

Nên chìm bến sông mê !

 

Trần Mai Ngân

Chiều mùng 4 năm Nhâm Dần 2022

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền