*HL 1- Tím Thương (Thơ) Hiền Ly (VN)

 

Hiền Ly

 

 

Tím Thương....

 

Nàng không phải O Huế

Nhưng thương tím thủy chung

Đầu năm đi lễ Phật

Mang màu tím theo cùng

 

Nàng yêu sắc tím Huế

Tím của những sắc son

Tím của những chờ đợi

Tím dại khờ mỏi mòn

 

Nàng ươm sắc tím Huế

Nên mộng mơ miên man

Nên hoàng hôn giăng ngang

Một hồng nhan đa mang

 

Đầu năm đi lễ Phật

Nguyện cao xanh ban ân

Xin buông trôi u uất...

Tím ... thanh thoát ... nhẹ nhàng...

 

Hiền Ly. Miên man... 8.2.22

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền