*LVT 6- Lấy Tro Ta Bón Lầm Than Đời Mình (Thơ) NT Lê Văn Trung (VN)

 

Nhà Thơ Lê Văn Trung

 

 

Lấy Tro Ta Bón Lầm Than Đời Mình

 

Về đây đốt rẫy làm nương

Lấy tro ta bón lầm than đời mình

Tưởng rằng rau cỏ lên xanh

Mà người với đất lại đành phụ nhau

 

Từ khi dấy cuộc binh đao

Sợi dây oan nghiệt buộc vào máu xương

 

Về đây đốt rẫy làm nương

Tro không bón nổi lầm than đời người.

 

Lê Văn Trung

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền