*KDM 2- Khẽ Xuân (Thơ) Kim Di Mi (VN)

 

Kim Di Mi

 

 

KHẼ XUÂN

 

đỏ hoa gạo thoắt tháng ba

đồng triều mới bén rễ cà tháng giêng

vừng nghe bật mở bung biêng

ánh đom đóm ấy vừa quen đêm nồng

 

thuyền mơ rẽ bến không chồng

vài ba lá chiếc vàng hong hững hờ

nhón xuân phăng phắc khắc giờ

giật mình mình hỏi ai chờ chờ ai

 

16.2.#lbkim

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền