*NL 2- Lệ Tuyết (Thơ) NT Nguyên Lạc (VN)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

LỆ TUYẾT

.

Hồ trường ta rót về đâu hở?

Thôi rót lòng ta độc ẩm sầu!

Thơ buồn biết gởi về đâu hở

Quê hương chia biệt cuộc bể dâu

.

Bao năm xa cách bao năm nhớ

Đêm nay băng tuyết trắng một màu

Màu trắng tang thương màu tuyết lệ

Lệ tuyết rơi rơi lệ khóc nhau

Bao năm rồi đó đời vẫn thế

Năm mới lưu vong cố lý sầu

Tuyết ơi thôi nhé đừng khóc nữa

Thống thiết làm chi để thơ đau!

Đâu đó cố nhân người có biết?

Có kẻ xuân nay khóc bạc đầu

Bạc đầu tình vẫn không phai nhạt!

Làm cách gì thôi thương nhớ nhau?

.

Nguyên Lạc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền