*NL 3- Chùm Thơ Vô Đề Của NT Nguyên Lạc USA

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

CHÙM THƠ VÔ ĐỀ 

.

1.

Đi về thì cũng thế thôi

Những trang sách sử người rồi lật qua

Còn đâu quá khứ đã xa

Có gì ngoài những phôi pha cuộc đời

.

2.

Đêm nay đáy rượu in bóng nguyệt

Ta uống em rồi hương sắc xưa

Cổ kim tình sử sầu li biệt

Nhân thế tìm say vọng hoang mơ!

.

3.

Lặng  nhìn con nhện giăng tơ

Kéo lòng đan sợi lưới mơ bắt sầu

Cuộc tan khanh tướng công hầu

Cuối đời nát mộng còn sầu tha hương

.

4.

Thiên hạ ai người lòng lớn rộng?

Cùng ta uống cạn chén lưu vong!

Thanh xuân thất chí tiêu đại mộng

Thống hận cuồng ngâm khúc hư không!

.

Nguyên Lạc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền