*KDM 4- Thức Giấc (Thơ) Kim Di Mi (VN)

 

Kim Di Mi

 

 

Thức Giấc

 

một ngày khi khép mi

gặp đêm tràn ôm khẽ

sóng trở về thầm thì

tan vào bờ thật nhẹ

 

nhiều đến không còn nữa

thất lạc gọi về nằm

trong chiếc mơ thấm mệt

ở chiếc bờ đăm đăm

 

đau ốm trong tấm thân

giữa trời và sương rỏ

gặm nhấm ngày thấu tỏ

ức triệu và phân vân

 

đưa tay nắm ngại ngần

xót buông về không bích

thả rơi chiếc neo cài

sâu tôi vào cô tịch

 

26.2.22.#kim

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền