*TĐ 24- Nhớ Ao Cá Lội, Mê Giàn Mướp Hương (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Nhớ Ao Cá Lội, Mê Giàn Mướp Hương

 

Nhớ ao cá lội sau nhà

Mê giàn mướp thả là đà xanh tươi

Giờ ta nơi chốn phương trời

Cách xa vạn dặm vài lời nhắn quê

Một ngày ta sẽ quây về

Cá ơi, cá hỡi ta kề gần mi

Mướp ơi, mướp hỡi mướp nầy

Chờ ta mướp nhé chớ gầy xác thân

Thả lưng trên chiếc đệm trần

Cùng nhau ta ngắm những vầng mây trôi

Nhớ về một thuở xa xôi

Tình ta luôn mãi sáng ngời, thủy chung.

 

Thủy Điền

07-03-2022

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền