*NHL 4- Tiếng Vọng (Thơ) NT Nguyễn Hồng Linh (GER)

 

Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh

 

 

TIẾNG VỌNG

 

Tóc mây buông xoã mơ màng

Bước đi ngoảnh lại tình tan giữa đời

Trải mùa câu hát chơi vơi

Ngoài hiên gió cuốn xa vời trời mơ

Ừ thôi em cứ dại khờ

Con tim yếu đuối ngu ngơ lạc dòng

Thuyền tình trôi nổi chờ mong

Sương giăng lạnh giá nỗi lòng ai hay

Hắt hiu đêm trắng đọa đày

Lệ vương khoé mắt hồn say lặng buồn

Xót xa lời đắng tràn tuôn

Sang sông tiếng vọng mưa nguồn dậy khơi

Đường tơ sao vẫn rối bời

Cành khô run rẩy lá rơi bên thềm

Tìm đâu giây phút ấm êm

Chông chênh mộng cũ bóng đêm trôi dài…

 

Stuttgart, 17/03/2022

Nguyễn Hồng Linh

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền