*NL 6- Một Đốm Lửa (Thơ) NT Nguyên Lạc (USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

MỘT ĐỐM LỬA

.

Ta chợt ngộ môi em là rượu độc

Nhắp một lần say khướt cả trăm năm

Hồn chếnh choáng đi tìm tim đánh mất

Thấy hư không lạnh buốt một dòng

.

Em đã đến đã đi như định mệnh!

Một người ngồi tiếc nuối tuổi thời gian

Chiều cổ độ mây trắng bay thăm thẳm

Môi son nồng rượu độc nỗi hoài mong

.

Cuộc trăm năm chỉ là giấc mộng

Ta còn chi ngoài em phiến môi hồng?

Một đốm lửa có đủ soi hy vọng?

Cuối đường hầm đủ hong ấm đời không?!

.

Nguyên Lạc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền