*PVN 14- Tình Không Chung Mộng (Thơ) NT Phạm Văn Nhựt (VN)

 

Nhà Thơ Phạm Văn Nhựt

 

 

TÌNH KHÔNG CHUNG MỘNG

 

Thơ: Phạm Nhật ( Hàn Đông Tử)

 

Tôi nghèo em lại ước cao sang

Hai đứa mới yêu đã vội tàn

Lối mộng không chung hai ngã bước

Dẫu buồn cũng phải giấu tâm can .

Người đi gót liễu về xa xứ

Có kẻ buồn tênh tựa cửa nhìn

Thôi hết từ đây lòng chẳng giữ

Bóng hình tình cũ ở nơi tim .

Trách Trời cũng chẳng có tình em

Quyền quý cao sang ai chẳng thèm

Chỉ trách không yêu sao hẹn ước

Để giờ tôi phải chuốc sầu thêm .

Nào phải không duyên mình mới lỡ

Chuyển đò về bến đỗ tình mơ

Tại em đổi ước nên tan vỡ

Phụ khó ham sang chẳng đợi chờ .

Em bước đi rồi tôi lệ nhỏ

Khóc tình tim buốt nhói thương đau

Lời thương ai tỏ yêu còn đó

Chẳng phụ tình tôi mãi có nhau .

Thôi hết từ đây lòng đã chết

Nàng không còn bóng ở tim này

Tôi về gom hết tình thơ dệt

Trải xuống đường đi tiễn bước người..!

 

Sài Gòn 28/3 /2022

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền