*TTN 16- Tàn Đêm (Thơ) NT Tống Thu Ngân (VN)

 

Nhà Thơ Tống Thu Ngân

 

 

TÀN ĐÊM

 

Tống Thu Ngân

(Mimosa Tím-Vietnam)

TTN 1669

 

Tàn đêm cỏ mọc xanh rì

Tàn đêm gà gáy khóc thì thầm đêm

Tàn đêm cởi áo ra xem

Một đời tay trắng bên thềm cỏ lau

Tàn đêm cỏ mọc xanh xao

Sương đêm rụng xuống khóc gào nụ hoa

Tàn đêm rồi lại canh ba

Tiếng con gà gáy gọi mà tàn canh

Tàn đêm cọng cỏ lanh chanh

Có con bướm đậu trên cành phù du

Nghẹn ngào ai cất tiếng ru

Đêm trường cô tịch mây mù mưa giăng

Tàn đêm ai có nghe chăng

Tiếng người cô phụ gọi trăng sao về

Trời mưa nước ngập bờ đê

Đồng ai khát nước kịp về gió đông

Tàn đêm rồi lại mênh mông

Một trời quạnh quẽ ngóng trông ai về

Tàn đêm con sáo ủ ê

Còi tàu xé nát đường quê lặng thầm...

 

Tống Thu Ngân 1669@All Rights Reserved-March 01/2022

#thơtống

#ngụngôntình_tốngthungân

#ngungontinhvietnam_tongthungan

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền